Наш край Про школу Адміністрація Контингент Педколектив Гімн Досвід Досягнення Фотоальбом Додатково

 

Освітньо-виховну діяльність школи забезпечують 45 педагогічних працівників. Колектив школи об`єднав людей, закоханих у свою справу, безмежно відданих дітям. Поряд з досвідченими педагогами, які ось вже 20-30 років навчають і виховують дітей з`явилось нове, молоде покоління. Це поєднання досвіду і молодості дозволяє школі-інтернату з впевненістю крокувати в майбутнє.

В умовах кардинальних змін соціально-політичного і економічного життя країни, процесів реформування системи освіти, життя ставить перед педагогами задачу формування національно-свідомої особистості громадянина України. Сьогодні по-різному можна оцінювати шляхи реформування системи освіти, але весь педагогічний колектив прихильник того, що стояти на місці ми не можемо і повинні вести постійний пошук найбільш оптимальних рішень педагогічних завдань. Задачу, яку визначив для себе колектив школи на найближчу перспективу, з урахуванням задач Міністерства освіти і науки, особливостей контингенту учнів є "Удосконалення навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій, особистісно-орієнтоване навчання та виховання". Головною дійовою особою навчально-виховного процесу ми бачимо кожного окремо і всіх разом взятих вихованців з їх успіхами і невдачами, бідами і проблемами.

В школі працює 5 методичних об`єднань педагогів.Доброю традицією стало те, що керівниками методичних об`єднань є дійсно майстри своєї справи, які своєю високою професійною підготовкою, педагогічною майстерністю, загальною культурою стають прикладом у відкритті дітям широкого простору для формування свого світогляду, власних ідейно-моральних переконань тощо. В школі значна робота приділяється роботі з обдарованими та здібними учнями. Для учнів школи організовуються заняття факультативів, гуртків, проводяться додаткові заняття з різних предметів.

Вихователь є джерелом, з якого дитина найбільше черпає допомогу для національного самовизначення. Якщо предметом уваги дитини стає національне, рідне, а вихователь спонукає дитину поставитись до нього прихильно, то це і є шлях до формування національної свідомості.

Працюючи з дітьми, педагоги нашої школи дбають, щоб дитина якнайкраще стикалась з національними цінностями. В школі цей процес йде двома напрямками: через навчальні предмети і через організацію виховної роботи.

Якісний склад педагогічних працівників школи:

 

 

 

 

Всього педагогічних працівників

51

Сумісників

1

Працює

40

Декретна відпустка, по догляду за дитиною

12

З вищою освітою

47

Вища категорія

6

11,8%

І категорія

20

39,2%

ІІ категорія

7

13,7%

Спеціаліст

14

27,5%

Продовжують навчання

2

3,9%

Середня спеціальна освіта

1

2,0%

Стаж роботи:

 

до 3 років

2

3,9%

3- до 10 років

15

29,4%

10- до 20 років

14

27,5%

20 і більше

20

39,2%

Віковий склад

до 25 років (включно)

4

7,8%

26-30 років

12

23,5%

31-40 років

12

23,5%

41-50 років

12

23,5%

51-55 років

7

13,7%

понад 55

4

7,8%

Вчителі

25

 

Вихователі

21

Соц.педагог

1

Психолог

1

Педагог-організатор

1

Логопед

1

Керівник гуртка

1