На стартову Сформованість в учнів загальнолюдських моральних і духовних цінностей

Сформованість в учнів загальнолюдських моральних і духовних цінностей

Однією із найважливіших складових формування в учнів загальнолюдських моральних і духовних цінностей розвиток їхньої моральної свідомості, яка полягає у відображенні в свідомості людини принципів моральності, тобто норм поведінки, що регулюють ставлення людей один до одного,  до суспільства.

Діяльність педагогічного колективу школи щодо формування в учнів загальнолюдських моральних і духовних цінностей базується на:

- основи ідеалів правди, добра, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті;

- вихованні моральних переконань, моральних почуттів, що відбивають ставлення до Батьківщини, суспільства, праці, до людей і самих себе;

- вихованні патріотизму, колективізму, свідомої дисципліни та організованості;

- вихованні громадянської і соціальної відповідальності;

- вихованні гуманного ставлення до людей.

Робота з молодшими школярами починається із засвоєння і дотримування правил поведінки в школі; правил співжиття у гуртожитку, у сім‘ї.

Учні 1класу поглиблюють уявлення про колективізм, доброту, чесність. Отриманні відомості обговорюються у бесідах на теми: „Про чесність і слухняність”, „Що таке совість?”, „Подорож у світ мудрих думок”, проводяться дидактичні ігри „Режим дня”, „Хочу, не хочу, треба”, „Правила обов‘язків для всіх”.

Школярі 2 -4 класів отримують та затверджують початкові уявлення про взаємозв‘язок зовнішньої і внутрішньої культури, засвоюють правила ввічливості, акуратності. Так  вихователі Полтавцева Л.О. та  Смоляні нова Г.М. проводять сюжетно – рольові ігри на теми: „Чарівні слова”, „Як звертатися до старших”.

Вихователі 3кл. Валькова Г.В. та Щербакова С.М. в своїй діяльності орієнтують дітей на такі рівні загальнолюдських цінностей:

1рівень -  житейської свідомості;

2рівень – Вітчизна – єдина, унікальна для кожної людини, що дана їй предками;

3рівень – сім‘я, родинне виховання;

4рівень – праця – основа людського буття;

5рівень – знання – результат творчої праці;

6рівень – злагода між людьми, державою – головна умова існування землі і людства.

Вихователі постійно працюють над формуванням в учнів навичок дотримання правил поведінки, проводять класні години на тему: „Гарне і погане в поведінці дітей”, „Чому треба шанувати старших”.

Робота групи 4 класу, вихователі Філіпенко С.М. та Літвінова О.М. спрямована на прищеплення дітям любові до духовної культури нашого народу. Це досягається такими виховними заходами як: „Ми – діти твої, Україно”, „Що треба знати і вміти”. Діти приймають участь в конкурсах малюнків, художньої самодіяльності”.

Важливим напрямком в роботі вихователів з учнями середньої ланки , прищеплення їм шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій, формування почуття гідності, свідомості, свідомої поведінки.

Вихователі 5кл. Базильова Н.М. та Приходько О.М. проводять такі заходи: „Шануй батька та матір”, „Батьківщину, де живем, Україною золем”.

Вихователі 6кл. Демченко Н.В. та Любімова Т.М. спрямовують свою роботу на вивчення козацьких   традицій та звичаїв. Було проведено цикл заходів на козацьку тематику: „Козацькі звичаї”, „Козацькому роду нема переводу”.

Учні 7-9кл. продовжують знайомитись з законодавством країни, принципами раціонального планування, поглиблюють уявлення про загальнолюдські цінності. Великий акцент робиться на вихованні свідомої поведінки та дисципліни.

Вихователі 7кл. Бєлікова О.І. та Докторова Л.М. проводять виховні години: „Бережи честь з молоду”, „Мій друг – це друге „я” , бесіди „Від совісті не втечеш”, „Поспішай робити добро”.

Вихователі 8кл. Толстая З.І. та Ланіна Н.П. працюють над вихованням в учнів потреби до самовдосконалення на грунті знань і традицій, фольклору: „Риси українського характеру”, „Державна мова Батьківщини”, „Культура самопізнання”, „Історичне коріння людини” – це далеко неповний перелік заходів, які проводились з учнями.

Учні 9кл. вихователь Гребенькова К.Д., пізнають суть громадської і соціальної  відповідальності, гуманізму, проводячи бесіди та диспути   на теми : „Обов‘язок. Відповідальність. Совість”, „Паління і пияцтво – то лише особиста справа?”, „Хто я?”, „Навіщо я?”. Розмова „Що я хочу змінити?” або „Якою стати?”. Визначили якості характеру яких потрібно позбутися , і риси, яких діти хочуть набути. Вихователь підводить учнів до свідомого виконання вимог Статуту школи і Правил поведінки, проводячи конференції: „Навчання – мій обов‘язок”, „Школа – наш дім, ми господарі в нім”.

Одним з най важливих  аспектів виховання в учнів поваги до загальнолюдських та духовних цінностей є щотижневе проведення загально шкільної  лінійки, на який діти усвідомлюють значення державної символіки, роблять підсумки своєї роботи за минулий тиждень.

Проводячи роботу щодо формування в учнів загальнолюдських моральних і духовних цінностей. Педагогічний колектив школи не зупиняється на досягненому, постійно  шукає нові підходи, впроваджує в роботу інноваційні техніки, такі як „Мозковий штурм”, дискусії в групі (обговорення великою чи малою групою), дебати, круглий стіл та інше.   

 

На стартову
Hosted by uCoz