ПУТИВЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ

 

НАКАЗ

 Від 20.09.2012                                                                                                             №356

 

Про підготовку до проведення засідання педагогічної ради

 

Згідно з річним планом роботи школи на 2012-2013 навчальний рік, перспективним прогнозуванням на 2011-2016 роки, в листопаді 2012 року заплановано проведення засідання педагогічної ради з порядком денним::

  1. Використання міжпредметних зв’язків як засіб підвищення ефективності навчання географії.
  2. Якість навчально-виховного середовища як основна умова оптимального розвитку особистості: проблеми та перспективи діяльності психологічної служби школи.
  3. Патріотичне виховання як систематична і цілеспрямована діяльність педколективу по формуванню в учнів громадянської свідомості.

 

З метою якісної підготовки до засідання педагогічної ради, активізації роботи педагогічних працівників на розв’язання вказаних проблем, вивчення педагогічного досвіду, розвитку ініціативи і творчості вчителів, залучення вчителів до підготовки та якісного проведення педради

НАКАЗУЮ:

1.      Затвердити склад робочої групи для підготовки до засідання педагогічної ради:

-          Семененко Т.М. – директор школи;

-          Карпець С.О. – заступник директора з навчальної роботи;

-          Новікова О.О. – заступник директора з виховної роботи;

-          Самохіна Н.А. – керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

-          Васильєва Л.М. – шкільний психолог;

-          Почепцова А.С. – соціальний педагог.

2.      Призначити відповідальними за підготовку до засідання педагогічної ради:

-          Карпця С.О. – заступника директора з навчальної роботи – з першого питання;

-          Семененко Т.М. – директора школи – з другого питання;

-          Новікову О.О.. – заступника директора з виховної роботи – з третього питання.

3.      При підготовці до засідання педагогічної ради вжити заходів:

            Заступникам директора з навчальної, виховної роботи скласти графік відвідування уроків, виховних заходів педагогічних працівників протягом підготовки до проведення педагогічної ради.

До 10.10.2012

 

            Членам творчої групи:

-          відвідати уроки, позакласні та інші заходи педагогів, надавати необхідну методичну допомогу з питань підготовки до засідання педагогічної ради.

-          подати заступнику директора з навчальної роботи довідки з результатами аналітичної роботи по обговорюваним питанням. Вчителю географії, психологу, класним керівникам та вихователям надати самоаналізи роботи з обговорюваних питань.

-          до 31.10.2012 року підготувати проекти доповідей та рішень педагогічної ради.

-          продумати форму проведення педагогічної ради та підготувати необхідні матеріали наочності та матеріали для опрацювання.

Звернути увагу на:

-                Використання традиційних і нових засобів навчання як засіб досягнення нової якості освіти при викладанні географії, відповідно до державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Карпець С.О.

-                Використання вчителями найефективніших методів і прийомів викладання, використання наочності, ТЗН, комп’ютерної техніки тощо;

-                Форми і методи роботи вчителів з різною категорією учнів;

Карпець С.О.

-                Використання вчителем прийомів для підвищення виховної дії уроку географії, рівня культури праці, організованості.

Новікова О.О.

-                Надання психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу психологічною службою в шкільному навчально-виховному середовищі.

-          Семененко Т.М.

-                Діяльність педагогічного колективу по формуванню громадянської свідомості в процесі патріотичного виховання.

Новікова О.О.

            Практичному психологові:

 

o   проаналізувати стан психологічної взаємодії педагогів з вихованцями під час проведення уроків та інших заходів.

o   провести анкетування учнів 5-9 класів з метою виявлення стану створення атмосфери успіху на уроках географії, виховних заходах.

o   результати досліджень довести до відома педколективу на засіданні педагогічної ради.

            Бібліотекарю школи підготувати виставку педагогічної літератури, каталог літератури з питань порядку денного  педради.

4.      Засідання педагогічної ради провести 27.11.2012 року.

5.      Наказ довести до відома всіх педагогічних працівників.

6.      Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Карпця С.О.

 

 

 

 

Директор школи                                    Т.М.Семененко

 

 

 

Hosted by uCoz