Підсумки роботи в І семестрі 2012-2013 навчального року

І. Контингент учнів.

На початок 2012-2013 навчального року в школі навчалось 168 учнів. Протягом семестру вибуло 6 учнів. На кінець семестру в школі навчалося 162 учнів: 58 учнів з багатодітних сімей, 28 – з малозабезпечених, 118 – з неповних, 3 дітей-сиріт, 48 іногородніх дітей, що становить 30 %.

ІІ. Якість знань учнів.

В порівнянні з 2011-2012 навчальним роком, за результатами І семестру 2012-2013 навчального року прослідковується стабільність загальношкільного середнього балу успішності учнів. Так, в 2011-2012 навчальному році середній бал учнів з усіх предметів складав 7,8 балів, у І семестрі 2012-2013 навчального року середній бал складає 7,7 балів. На 2 учня зменшилось кількість учнів, що засвоїли матеріал на високому рівні, так у 2011-2012 навчальному році таких учнів було 15, у поточному навчальному році їх стало 13.  За результатами І семестру бали високого рівня отримали 13 учнів (8,7%), достатнього рівня – 46 учнів (30,7%), середнього рівня 91 учнів (60,7%). Навчальні програми з усіх предметів навчального плану за І семестр виконані в повному обсязі.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.08.2012 № 916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012-2013 н.р.», управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 21.08.2012 № 598-ОД «Про проведення І-П етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 н.р.», відділу освіти Путивльської райдержадміністрації від 06.09.2012 року «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських  олімпіад  у Путивльському районі у 2012-2013 н.р.», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси – захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді учні школи прийняли участь у І та ІІ етапі предметних олімпіад.

Результати ІІ етапу олімпіад:

Трудове навчання:

9 клас Кошелєв Анатолій – 7 місце (вчитель Тітов Р.С.);

8 клас Нестерова Дарина – 8 місце (вчитель Денисенко О.Ю.);

Англійська мова:

9 клас Кошелєв Анатолій – 11 місце (вчитель Колтунова К.В.);

8 клас Лукашов Єгор – 6 місце (вчитель Колтунова К.В.);

8 клас Нестерова Дарина – 7 місце (вчитель Колтунова К.В.);

Правознавство:

9 клас Ковальова Марія – 9 місце (вчитель Кооптіна І.А.);

Історія:

8 клас Коханов Сергій – 7 місце (вчитель Кооптіна І.А.);

Географія:

8 клас Лукашов Єгор – 3 місце (вчитель Голодова Л.М.);

9 клас Кошелєв Анатолій – 5 місце (ІІ результат) (вчитель Голодова Л.М.);

Українська мова:

7 клас Швецов Кирило – 11 місце (вчитель Цирулік О.М.);

Біологія:

8 клас Лукашов Єгор – 5 місце (вчитель Яцина А.В.);

9 клас Кошелєв Анатолій – 6 місце (вчитель Яцина А.В.);

Математика:

8 клас Лукашов Єгор – 4 місце (вчитель Карпець С.О.);

7 клас Швецов Кирило – 10 місце (вчитель Карпець С.О.);

Взагалі учні не прийняли участь у ІІ етапі предметних олімпіад з фізики (вчитель Дідусенко Н.М.) та хімії (вчитель Мандрикіна Т.В.).

Протягом семестру команда учнів школи прийняла участь у районному етапі ІІІ обласного конкурсу юних майстрів художнього слова. ІІ місце в цьому конкурсі у старшій віковій групі посів учень 8 класу школи Лукашов Єгор у номінації «Індивідуальне виконання» (вчитель Денисенко О.Ю.).

Триває ХІ обласна спартакіада учнів інтернатних закладів області: За попередніми результатами учні нашої школи займають І загальнокомандне місце (вчитель Однолєтков О.В.), зайнявши І місця у трьох із п’яти проведених змагань (шашки, настільний теніс, дартс).

ІІІ. Операція „УРОК”

 Протягом І семестру адміністрацією школи, разом з учнівським комітетом контролювалось питання відвідування учнями уроків. Протягом семестру було проведено 9 рейдів операції «Урок». Грубих порушень з боку вихованців закладу виявлено не було.

ІV. В кінці семестру проводились адміністративні контрольні роботи в початкових класах з математики, української мови.

Контрольну роботу з математики у 2 класі виконували 16 учнів (94 %) (вчитель Трет’як Л.П.). На високому рівні роботу виконали 4 учні (25 %), на достатньому рівні – 5 учнів (31,3%), на середньому рівні – 8 учнів (43,8%). Загальний середній бал при виконанні контрольної роботи складає 7,3 б. Найбільше помилок учні допустили під час написання математичного диктанту – 10 учнів (62,5%), при додаванні двоцифрових чисел без переходу через десяток – 10 учнів (62,5%), при відніманні двоцифрових чисел без переходу через десяток – 11 учнів (68,8%), при розв’язанні задачі – 5 учнів (31,3%).

Контрольну роботу з української мови (диктант) у 2 класі виконували 16 учнів (94 %) (вчитель Трет’як Л.П.). На високому рівні роботу виконали 6 учнів (37,5 %), на достатньому рівні – 2 учні (12,5%), на середньому рівні – 8 учнів (50%). Загальний середній бал при виконанні контрольної роботи складає 7,6 б.

Контрольну роботу з української мови (диктант) у 3 класі виконували 17 учнів (100%) (вчитель Желіховська А.В.). На високому рівні роботу виконали 3 учнів (17,7 %), на достатньому рівні – 8 учнів (47%), на середньому рівні – 6 учнів (35,3%). Загальний середній бал при виконанні контрольної роботи складає 7,2 б.

Контрольну роботу з математики у 3 класі виконували 17 учнів (100%) (вчитель Желіховська А.В.). На високому рівні роботу виконали 3 учнів (17,7 %), на достатньому рівні – 6 учнів (35,3%), на середньому рівні – 8 учнів (47%). Загальний середній бал при виконанні контрольної роботи складає 6,8 б. Найбільше помилок учні припустилися під час обчислення виразів – 14 учнів (82,3%), порівнянні іменованих чисел – 11 учнів (64,7%); при розв’язанні задачі – 12 учнів (70,6%), при знаходженні периметра прямокутника – 8 учнів (47%).

Річною підсумковою роботою з української мови у 4 класі була комбінована письмова робота, якою передбачалось перевірка мовленнєвих умінь учнів (зокрема: будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів), а також практичне застосування мовних знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів. Контрольну роботу виконували 12 учнів четвертого класу (92,3%). На високому рівні роботу не виконав жодний учень, на достатньому рівні – 4 учні (33 %), на середньому рівні - 8 учні (67 %). Загальний середній бал при виконанні роботи склав 5,7 б. При виконанні контрольної роботи найбільше були допущені помилки у записі слів у алфавітному порядку – 3 учні (25%), підборі слова за смисловою ознакою - 6 учні (50%), складанні спонукальних речень - 6 учнів (50%), написанні коми між однорідними членами речення - 3 учні (25%).

Отримані результати свідчать про те, що учні 4 класу  не в повній мірі ознайомлені із основними складовими мовної системи, у них не повністю сформовані комунікативні, орфографічні та пунктуаційні навички, діти не в повній мірі вміють користуватися правилами правопису, не всі мають необхідний активний словниковий запас тощо.

Підсумкова контрольна робота з математики у 4 класі складалась з завдання на запис числа за розрядними одиницями, задачі на складання рівняння, задачі на знаходження швидкості, дій з іменованими числами, задачі на знаходження периметра прямокутника за відомою площею і довжиною. Контрольну роботу виконували 12 учнів (92,3%). На високому рівні роботу не написав жодний учень, на достатньому рівні роботу виконали 8 учнів (67%) на середньому рівні – 4 учні (33 %). Загальний середній бал складає 7,3 б. При виконанні контрольної роботи найбільше помилок  учні допустили при розв’язанні задачі – 5 учнів (52%), 7 учнів взагалі не приступили до розв’язання задачі (58%), при додаванні і відніманні іменованих чисел – 8 учнів (66%), завдання геометричного характеру взагалі не почали розв’язувати 6 учнів (50%).

 

Hosted by uCoz