ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” », ћќЋќƒ≤ “ј —ѕќ–“” ” –јѓЌ»

Ќј ј«

20.12.2011 є 1459

«ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥ 
юстиц≥њ ”крањни 
11 с≥чн¤ 2012 р. 
за є 27/20340

ѕро затвердженн¤ ѕоложенн¤ про ¬сеукрањнський конкурс Ђ ласний кер≥вник рокуї

¬≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни, затвердженого ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 8 кв≥тн¤ 2011 року є 410, та з метою п≥двищенн¤ рол≥ класного кер≥вника у виконанн≥ основних завдань, покладених «аконом ”крањни Ђѕро загальну середню осв≥туї на загальноосв≥тн≥ навчальн≥ заклади, Ќј ј«”ё:

1. «атвердити ѕоложенн¤ про ¬сеукрањнський конкурс Ђ ласний кер≥вник рокуї, що додаЇтьс¤.

2. ћ≥н≥стерству осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, управл≥нн¤м осв≥ти ≥ науки обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й довести до в≥дома кер≥вник≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в ѕоложенн¤ про ¬сеукрањнський конкурс Ђ ласний кер≥вник рокуї, затверджене цим наказом.

3. ≤нституту ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти (”дод ќ.ј.) забезпечити:

орган≥зац≥ю та проведенн¤ ¬сеукрањнського конкурсу Ђ ласний кер≥вник рокуї;

поданн¤ цього наказу на державну реЇстрац≥ю до ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни в установленому пор¤дку.

4. ÷ей наказ набираЇ чинност≥ з дн¤ його оф≥ц≥йного опубл≥куванн¤.

5.  онтроль за виконанн¤м цього наказу покласти на заступника ћ≥н≥стра ∆ебровського Ѕ.ћ.

ћ≥н≥стр

ƒ.¬. “абачник

ѕќ√ќƒ∆≈Ќќ: 

ƒиректор ≤нституту проблем вихованн¤ 
Ќац≥ональноњ академ≥њ педагог≥чних наук ”крањни, 
доктор психолог≥чних наук, 
д≥йсний член ЌјѕЌ ”крањни


≤.ƒ. Ѕех


 

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ 
Ќаказ ћ≥н≥стерства осв≥ти 
≥ науки, молод≥ та спорту 
”крањни 
20.12.2011 є 1459

«ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥ 
юстиц≥њ ”крањни 
11 с≥чн¤ 2012 р. 
за є 27/20340

ѕќЋќ∆≈ЌЌя 
про ¬сеукрањнський конкурс Ђ ласний кер≥вник рокуї

≤. «агальн≥ положенн¤

¬сеукрањнський конкурс Ђ ласний кер≥вник рокуї (дал≥ - конкурс) проводитьс¤ ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни, ≤нститутом ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти сп≥льно з ≤нститутом проблем вихованн¤ Ќац≥ональноњ академ≥њ педагог≥чних наук ”крањни.

≤≤. ћета та основн≥ завданн¤ конкурсу

2.1.  онкурс проводитьс¤ з метою спри¤нн¤ зростанню престижност≥ званн¤ класного кер≥вника, його рол≥ ≥ статусу ¤к компетентного педагога ’’≤ стол≥тт¤ у виконанн≥ завдань, покладених «аконом ”крањни Ђѕро загальну середню осв≥туї на загальноосв≥тн≥ навчальн≥ заклади.

ќсновними завданн¤ми конкурсу Ї:

удосконаленн¤ фаховоњ майстерност≥ вчител¤;

ви¤вленн¤ досв≥ду кращих вчител≥в - класних кер≥вник≥в, ¤к≥ у практичн≥й робот≥ ефективно використовують р≥зноман≥тн≥ форми ≥ методи виховноњ роботи, ≥нновац≥йн≥ виховн≥ технолог≥њ;

попул¤ризац≥¤ педагог≥чних здобутк≥в класних кер≥вник≥в - новатор≥в;

створенн¤ ≥нформац≥йного осв≥тнього простору з питань роботи класних кер≥вник≥в;

приверненн¤ уваги представник≥в орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, громадськост≥ до проблем осв≥ти, вихованн¤ п≥дростаючого покол≥нн¤.

≤≤≤. ”часники конкурсу

3.1. ”часть у конкурс≥ на добров≥льних засадах беруть педагог≥чн≥ прац≥вники - класн≥ кер≥вники 5-11-х клас≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в незалежно в≥д п≥дпор¤дкуванн¤, тип≥в ≥ форм власност≥ та виховател≥ шк≥л-≥нтернат≥в ≤-≤≤≤ ступен≥в, спец≥альних шк≥л (шк≥л-≥нтернат≥в) ≤-≤≤≤ ступен≥в, санаторних шк≥л (шк≥л-≥нтернат≥в) ≤-≤≤≤ ступен≥в за основним м≥сцем роботи незалежно в≥д в≥ку, ¤к≥ мають в≥дпов≥дну фахову осв≥ту та стаж педагог≥чноњ роботи не менше трьох рок≥в (дал≥ - учасники).

3.2. ƒл¤ участ≥ в конкурс≥ учасники подають у районний (м≥ський) в≥дд≥л осв≥ти:

анкету за формою зг≥дно з додатком;

фотограф≥ю (9х13 см);

опис досв≥ду роботи у письмов≥й форм≥ в одному прим≥рнику державною мовою, в друкованому вигл¤д≥ та на електронних нос≥¤х (опис досв≥ду, система виховноњ роботи, ¤ка визначена учасником ¤к ефективна, використанн¤ проектних технолог≥й, розробки практичних справ ≥з учн¤ми та њх батьками) (дал≥ - конкурсн≥ роботи).

≤V. ќрган≥зац≥¤ проведенн¤ конкурсу

4.1.  онкурс проводитьс¤ один раз на три роки з 1 вересн¤ по 31 грудн¤, починаючи з 2012 року.

”мови проведенн¤ конкурсу оприлюднюютьс¤ в ≤нформац≥йному зб≥рнику ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни, в часопис≥ Ђѕозакласний часї, на сайт≥ ≤нституту ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти.

4.2.  онкурс проводитьс¤ у три тури:

1-й тур - районний (м≥ський) (з 1 вересн¤ по 31 жовтн¤ у р≥к проведенн¤ конкурсу), за результатами ¤кого визначаютьс¤ три переможц≥;

2-й тур - республ≥канський (јвтономна –еспубл≥ка  рим), обласний, м≥ський (м≥ст  иЇва та —евастопол¤) (з 1 по 30 листопада у р≥к проведенн¤ конкурсу), за результатами ¤кого визначаютьс¤ три переможц≥;

3-й тур - всеукрањнський (з 1 по 31 грудн¤ у р≥к проведенн¤ конкурсу).

4.3. ”часниками кожного наступного туру конкурсу стають переможц≥ попереднього туру.

4.4. –еЇстрац≥¤ учасник≥в 3-го туру конкурсу зд≥йснюЇтьс¤ за на¤вност≥ конкурсних роб≥т, визначених у пункт≥ 3.2 розд≥лу ≤≤≤ цього ѕоложенн¤, та додатково листа-поданн¤ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, управл≥нь осв≥ти ≥ науки обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й, висновку в≥дпов≥дного ≥нституту п≥сл¤дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти щодо профес≥йноњ д≥¤льност≥ учасник в≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро захист персональних данихї.

4.5.  онкурсн≥ роботи подаютьс¤ в одному прим≥рнику державною мовою в друкованому вигл¤д≥ та на електронних нос≥¤х (формат ј-4 шрифт TNR; кегль 14, м≥жр¤дковий ≥нтервал 1,5).

4.6.  онкурсн≥ роботи на 3-й тур надсилаютьс¤ не п≥зн≥ше 10 грудн¤ у р≥к проведенн¤ конкурсу з пом≥ткою: ЂЌа ¬сеукрањнський конкурс Ђ ласний кер≥вник рокуї на адресу ≤нституту ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти: 03035, м.  ињв, вул. ”рицького, 36, каб. 212.

4.7. 3-й тур конкурсу проводитьс¤ в два етапи.

Ќа першому етап≥ члени жур≥ розгл¤дають та оц≥нюють конкурсн≥ роботи.

Ќа другому етап≥ учасники конкурсу презентують конкурсн≥ роботи ≥з власного досв≥ду в ≥нтерактивн≥й форм≥.

4.8. –езультати проведенн¤ вс≥х тур≥в конкурсу оформл¤ютьс¤ протоколами зас≥данн¤ жур≥, ¤к≥ п≥дписують голова, в≥дпов≥дальний секретар та вс≥ члени жур≥.

4.9. ќрган≥зац≥ю 3-го туру конкурсу зд≥йснюЇ ≤нститут ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти.

V. ќрган≥зац≥йний ком≥тет конкурсу

5.1. ƒл¤ орган≥зац≥њ та проведенн¤ ус≥х тур≥в конкурсу створюютьс¤ орган≥зац≥йн≥ ком≥тети за м≥сцем њх проведенн¤ з числа кер≥вник≥в навчальних заклад≥в та управл≥нь осв≥ти, прац≥вник≥в науково-методичних установ, представник≥в м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, громадських орган≥зац≥й, товариств, благод≥йних фонд≥в тощо (за згодою).

5.2. —клад орган≥зац≥йних ком≥тет≥в конкурсу затверджуЇтьс¤ наказами районних (м≥ських) в≥дд≥л≥в осв≥ти, обласних, м≥ських (м≥ст  иЇва та —евастопол¤) управл≥нь осв≥ти ≥ науки, ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни за поданн¤м ≤нституту ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти.

5.3. √олову, заступника ≥ секретар¤ конкурсу обирають члени орган≥зац≥йних ком≥тет≥в на своњх зас≥данн¤х.

√олова орган≥зац≥йного ком≥тету розпод≥л¤Ї повноваженн¤ м≥ж його членами та керуЇ роботою з орган≥зац≥њ проведенн¤ конкурсу.

„лени орган≥зац≥йного ком≥тету:

зд≥йснюють орган≥зац≥йну роботу щодо проведенн¤ конкурсу;

забезпечують пор¤док проведенн¤ конкурсу;

спри¤ють висв≥тленню результат≥в конкурсу у фахових виданн¤х ≥ засобах масовоњ ≥нформац≥њ.

VI. ∆ур≥ конкурсу

6.1. ƒл¤ визначенн¤ переможц≥в конкурсу створюЇтьс¤ жур≥, склад ¤кого затверджуЇтьс¤ наказами районного (м≥ського) в≥дд≥лу осв≥ти, обласних, м≥ських (м≥ст  иЇва та —евастопол¤) управл≥нь осв≥ти ≥ науки, ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни за поданн¤м ≤нституту ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти.

6.2. ƒо складу жур≥ конкурсу можуть входити вчител≥, ¤к≥ мають значний досв≥д практичноњ та науковоњ д≥¤льност≥ в систем≥ осв≥ти, волод≥ють ум≥нн¤м експертноњ оц≥нки нормативних ≥ методичних матер≥ал≥в, фах≥вц≥ в≥дпов≥дного проф≥лю з числа науково-педагог≥чних прац≥вник≥в академ≥чних, наукових установ та орган≥зац≥й, вищих навчальних заклад≥в, представники ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни, ≤нституту ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти, ≤нституту проблем вихованн¤ Ќац≥ональноњ академ≥њ педагог≥чних наук.

 ≥льк≥сть член≥в жур≥ може бути в≥д 7 до 15 ос≥б.

6.3. √олову, заступника ≥ в≥дпов≥дального секретар¤ жур≥ 3-го туру конкурсу обираЇ орган≥зац≥йний ком≥тет ≥ затверджуЇ своњм протоколом.

6.4. √олова жур≥:

орган≥зовуЇ пор¤док проведенн¤ конкурсу;

забезпечуЇ обТЇктивн≥сть розгл¤ду, оц≥нюванн¤ конкурсних роб≥т учасник≥в.

6.5. „лени жур≥:

визначають критер≥њ оц≥нюванн¤ конкурсних роб≥т та оприлюднюють њх;

оц≥нюють роботи, представлен≥ на конкурс;

складають оц≥ночн≥ в≥домост≥.

6.6. ¬≥дпов≥дальний секретар:

оформл¤Ї документац≥ю конкурсу;

стежить за дотриманн¤м пор¤дку поданн¤ конкурсних роб≥т, своЇчасним заповненн¤м оц≥ночних в≥домостей;

систематизуЇ матер≥али конкурсних роб≥т.

VI≤. ¬изначенн¤ переможц≥в конкурсу

7.1. Ќа п≥дстав≥ оц≥ночних в≥домостей жур≥ 3-го туру визначаютьс¤ переможц≥ конкурсу.

7.2. ѕереможц¤ми конкурсу Ї учасники, ¤к≥ набрали за результатами 3-го туру найб≥льшу к≥льк≥сть бал≥в.

7.3. ѕереможц≥ конкурсу нагороджуютьс¤ в≥дпов≥дними дипломами ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни, решта учасник≥в - грамотами ≤нституту ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти.

7.4. –езультати конкурсу затверджуютьс¤ наказом ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни та оприлюднюютьс¤ в ≤нформац≥йному зб≥рнику ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни, в часопис≥ Ђѕозакласний часї, на сайт≥ ≤нституту ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти.

V≤≤≤. ‘≥нансуванн¤ конкурсу

‘≥нансуванн¤ п≥дготовки та проведенн¤ конкурсу зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в ≥ за рахунок кошт≥в, не заборонених законодавством ”крањни.

≤’. –озповсюдженн¤ та публ≥кац≥¤ конкурсних роб≥т

ѕубл≥кац≥¤ та розповсюдженн¤ конкурсних роб≥т, що над≥йшли на конкурс, зд≥йснюютьс¤ ≤нститутом ≥нновац≥йних технолог≥й ≥ зм≥сту осв≥ти в≥дпов≥дно до чинного законодавства.

ƒиректор департаменту 
загальноњ середньоњ 
та дошк≥льноњ осв≥тиќ.¬. ™ресько

 

 

ƒодаток

до ѕоложенн¤ про ¬сеукрањнський конкурс Ђ ласний кер≥вник рокуї

 

јЌ ≈“ј

учасника ¬сеукрањнського конкурсу

" ласний кер≥вник року"

 

ѕр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ ____________________________________

ƒата ≥ м≥сце народженн¤ ______________________________________

ћ≥сце проживанн¤____________________________________________

телефон, е-mail_________________________________________________

______________________________________________________________

ѕаспортн≥ дан≥ (сер≥¤, номер, ким ≥ коли виданий, адреса м≥сц¤ реЇстрац≥њ) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

як≥ навчальн≥ заклади ¬и зак≥нчили, у ¤кому роц≥, спец≥альн≥сть за дипломом ___________________________________________________

ћ≥сце роботи (повна назва, телефон) ____________________________

—таж роботи: загальний _______________________________________

†††† у тому числ≥ педагог≥чний _____________________________________

8.  вал≥ф≥кац≥йна категор≥¤ ______________________________________

9. «ванн¤ ______________________________________________________

10. ƒержавн≥нагороди, в≥дзнаки (обов'¤зково вказати р≥к нагородженн¤) _______________________________________________________________

11.  лас, у ¤кому ¬и Ї класним кер≥вником _________________________

12.___________________________________________________ ћова викладанн¤ ____________________________________________

13. ѕроблема (тема), над ¤кою працюЇте____________________________

14. ≤нновац≥йн≥ форми роботи та технолог≥њ, що використовуютьс¤

______________________________________________________________

______________________________________________________________

15. ¬аше педагог≥чне кредо______________________________________

 

______________†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† _____________

††††††††††††††††† (число, м≥с¤ць р≥к)†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††(п≥дпис)

 

 

Hosted by uCoz