На стартову СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ВИХОВАНЦЯМИ

АДМІНІСТРА-ЦІЯ ШКОЛИ

 
Подпись: УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯПодпись: Дисциплінар-ний секторПодпись: Культмасо-вий секторПодпись: Виховний секторПодпись: Трудовий секторПодпись: Навчальний секторПодпись: ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Опікунські ради: 
  районна
  міська
  сільська;
Міліція
Прокуратура
Суд
Подпись: Подпись: ВИХОВНАРОБОТАПодпись: МЕТОДИЧНА РОБОТАПодпись: НАРАДИ, ЗБОРИ, КОНСИЛІУМИПодпись: ПЕДРАДАПодпись: КОНФЕРЕНЦІЯ ШКІЛЬНОГО КОЛЕКТИВУПодпись: РАДА ШКОЛИ

ШКОЛА

 
Подпись: ОРГАНИ САМОУПРАВЛІННЯ
Управління освіти
Відділ освіти
Служба в справах сім’ї та молоді
Відділ спорту
Відділ культури
Ради:
  районна
  міська
  сільська
Подпись: ГРОМАДСЬКІСТЬ
Підприємства
Організації
Заклади
Приватні особи
Рада ветеранів
Жіноча рада
Дитячі організації
Рада профілактики
Подпись: БАТЬКИ
Батьківські збори
Батьківські комітети
Батьківські лекторії
Індивідуальна робота з батьками
СХЕМА ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ВИХОВАНЦЯМИ