На стартову Далі Положення про літній профільно-оздоровчий табір Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів

Положення про літній профільно-оздоровчий табір Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів

1. Загальні положення

1.1.          Літній профільно-оздоровчий табір Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату являється основною формою організації трудового виховання, трудового і професійного навчання учнів.

1.2.          Літній профільно-оздоровчий табір формується з учнів 8 класу. Вихованці можуть працювати в таборі при умові виконання режиму праці і відпочинку.

1.3.          Табір діє в рамках навчальної практики учнів, у відповідності з робочим навчальним планом Путивльської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів.

1.4.          Робота літнього профільно-оздоровчого табору організовується у відповідності з Законом України про освіту, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та санаторну школу-інтернат, Статутом школи.

1.5.          Основні задачі:

-         розширити можливості вихованців в суспільно-корисній праці, покращити трудове виховання в школі, навчання і професійну орієнтацію в умовах переходу на нові економічні відносини і методи господарювання;

-         сформувати обґрунтовану мотивацію професійних намірів тих учнів, які в подальшому будуть працювати в сільському (фермерському) господарстві;

-         підготувати вихованця до раціонального використання земельних ресурсів;

-         задовольняти моральні та інтелектуальні потреби вихованців, розвивати їх розумові здібності, познайомити з науково-технічною і технологічною культурою, допомогти визначитись у особистій трудовій діяльності, навчити грамотно відноситься до свого здоров’я.

2. Зміст і організація роботи в профільному оздоровчому таборі.

2.1. Головними напрямками роботи профільного оздоровчого табору є: продуктивна праця, практичне оволодіння учнями технікою, технологією основами економіки і організації сільськогосподарського виробництва, сільськогосподарське дослідництво.

2.2. В профільному оздоровчому таборі ведеться робота по моральному, естетичному, економічному, екологічному і фізичному вихованню вихованців. Вона здійснюється в процесі виконання робіт, а також при проведенні спеціальних заходів: концертів, спортивних змагань, екскурсій, конкурсів тощо.

2.3. Керівник табору, за участю активу і актив об’єднання розробляють проект плану виробничої і навчально-виховної роботи табору, який затверджується директором школи.

2.4. В профільному оздоровчому таборі у відповідності з потребами школи, змістом трудової та професійної підготовки учнів створюються бригади по різним видам сільськогосподарських робіт.

2.5. В таборі ведеться відповідна документація, що регламентує його діяльність. Бригади можуть мати свою символіку (назву, девіз, емблему, прапор).

2.6. Підсумки роботи підводяться в жовтні на „Святі врожаю”.

2.7. Контроль за проходженням навчально-виробничої практики кожним членом бригади покладається на вихователів, класного керівника.

3. Керівництво.

3.1. Організація виробничої, навчально-виховної роботи профільно-оздоровчого табору здійснюється на основі учнівського самоврядування. Вищим керівним органом табору є загальні збори його членів, які обирають актив табору, бригадирів, обговорюють і затверджують план роботи, розглядають питання дисципліни, побуту членів табору, підводять підсумки роботи за певний проміжок часу.

3.2. Актив табору та бригадири приймають  участь в організації виробничої, навчально виховної роботи. Також звертаються з пропозиціями до директора школи, начальника табору про поліпшення організації праці і дозвілля в таборі, заохоченні кращих вихованців, звітують про свою роботу перед начальником табору.

3.3. Бригадири організовують діяльність табору, розподіляють роботу між членами бригади, здійснюють контроль і облік, забезпечують режим праці і відпочинку, трудову і виробничу дисципліну.

3.4. Керують табором начальник табору, вихователі, класні керівники.

3.4.1. Начальник табору призначається директором школи із числа педагогів. Він відповідає за постановку роботи табору вцілому, здійснює педагогічне керівництво, планує роботу, слідкує за дотриманням режиму праці і відпочинку, санітарно-гігієнічних умов праці і побуту вихованців, технікою безпеки.

3.4.2. Вихователі, класні керівники керують роботою бригад, приймають участь у розробці плану роботи табору, несуть відповідальність за його виконання, відповідають за створення здорових і безпечних умов праці, харчування учнів.

4. Охорона праці

4.1. Забороняється залучення вихованців до робіт, протипоказаних їх віку, небезпечним в епідеміологічному відношенні, в нічний час, з застосуванням ядохімікатів, а також з підняттям і переміщенням вантажів понад норм, встановлених для зазначеної вікової групи дітей.

4.2. Вихованці табору допускаються до виконання робіт після вивчення безпечних умов праці, проведення інструктажів з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацію в журналі.

 

На стартову Далі